Transfer Fiyatlandırması

01.01.2007 tarihinde yürürlüğe giren 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’ nun 13. Maddesinde ayrıntılı bir şekilde düzenlenen transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı müessesesi yürürlüğe girmiştir. Bu tarihten itibaren Moore Stephens Türkiye aşağıdaki hizmetleri de sunmaktadır;

  • İlişkili kişi ve buna bağlı olan risklerin gözden geçirilmesi ve tespiti
  • Bu risklere bağlı olarak, yasal çerçevede modelin yeniden kurulması
  • İlgili kanun çerçevesinde şirket içi ve şirket dışı transfer fiyatlandırması işlemlerinin kontrolü yıllık transfer fiyatlandırması raporunun hazırlanıp, onaylanması