Kurumsal ve Bireysel Vergi Danışmanlığı

Moore Stephens Türkiye, Türk Vergi mevzuatı ile şirketinizin sektörel yapısına göre vergisel yükümlülüklerine yönelik hizmetler vermektedir. Bu kapsamdaki hizmetlerimiz;

 • Yabancı yatırım ile ilgili vergi konuları;
 • Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları ile ilgili konular;
 • Vergi teşvik mevzuatı;
 • Serbest Bölgeler ile ilgili vergi avantajları;
 • Yurtdışından sağlanan hizmet, royalty, genel yönetim gider paylaşım faturalarına vergilendirilmesi ile ilgili danışmanlık

Bireysel Vergi Danışmanlığı

Moore Stephens Türkiye’nin bireysel yatırımcılara ve uluslararası görevlendirme kapsamında çalışacak olan personel (expatriat) çalıştıran şirketlere sunduğu hizmetler aşağıda belirtilmiştir;

 • Bireysel vergilendirme ve iş ve sosyal güvenlik konusunda danışmanlık
 • İşe başlama / ayrılma sırasında ortaya çıkabilecek durumlar konusunda danışmanlık
 • Bireysel vergi beyannameleri (yıllık gelir vergisi, menkul sermaye iradı) hazırlanması konusunda danışmanlık
 • Uluslararası görevlendirmelerde ortaya çıkan vergisel durumların çözümlenmesi konusunda danışmanlık
 • Yabancı personeller için çalışma izni ile ilgili danışmanlık
 • Yabancı personeller için bordro ve ikili anlaşmalar ile ilgili danışmanlık
 • Gelir Vergisi beyannamesi hazırlanması ile ilgili danışmanlık
 • Veraset ve İntikal Vergisi için danışmanlık
 • Emlak Vergisi için danışmanlık