Fizibilite

Fizibilite, yapılabilirlik anlamına gelir. Yapılacak yatırımın ekonomik, mali ve teknik analizlerinin yapılması ve analizlerinde ve etütlerinde yatırımcının ne üreteceği, nerede, ne kadar, ne zamanda üreteceği, yatırım için ne kadar kaynağa ihtiyaç duyulacağı, yatırımdan ne kadar gelir temin edileceği sorularına cevap bulunmalıdır.

Moore Stephens Türkiye'nin bu kapsam dâhilinde sunduğu hizmetler aşağıda belirtilmiştir;

 • Proje ile ilgili genel bilgiler,
 • Projenin kapsamı,
 • Projenin kapasitesi,
 • Projenin teknolojik ve teknik yönleri,
 • Yatırım tutarı,
 • Yıllık işletme ve genel maliyetleri,
 • Projenin finansmanı ve değerlendirilmesi,
 • En uygun finansman yapısının oluşturulması,
 • Banka / Finans kuruluşlarına gerekli dokümanlarının hazırlanması,
 • Kredi görüşmelerinde danışmanlık,
 • Fizibilite hizmetleri dahilinde verilecek diğer hizmetler.