Due Diligence

Türkiye son yıllarda yabancı sermaye girişi yüksek olan ender ülkelerden bir tanesidir. Son yıllardaki bu artış ve ekonomik gelişmeler ülkemizi cazip kılmış ve şirket alım, satım ve birleşme işlemleri son derece ivme kazanmıştır.

Şirket veya hisse alım - satımları öncesinde dikkat edilmesi gereken en önemli unsur şirketin geçmiş ve şu anki faaliyetlerinden kaynaklanan muhtemel risklerdir. Bu alım - satımlardaki tespit edilen vergisel, finansal, sektörel ve yasal riskler büyük önem arz etmekte olup, küresel ağımız ve konudaki deneyimimiz bu konuda bizi rakiplerimizden bir adım öne çıkarmaktadır.

Moore Stephens Türkiye’nin bu kapsam dâhilinde sunduğu özel inceleme hizmetleri 4 ana başlıktan oluşur. Bu başlıklar;

  • Şirket (yönetim – organizasyon – şirket kültürü) hakkında ve faaliyet gösterdiği piyasa hakkında genel bilgi
  • Şirketin finansal riskleri
  • Şirketin vergisel riskleri
  • Şirketin hukuksal riskleridir.

Ayrıca;

  • Yerel kanunlar çerçevesinde veya uluslararası standartlar çerçevesinde değerlemeler,
  • Şirket satın alma, satış veya ortaklık konusunda danışmanlık,
  • Şirket birleşme - bölünme konularında da danışmanlık verilmektedir.