AB Proje Hazırlama ve Uygulama Danışmanlığı

Moore Stephens Türkiye, uluslararası kuruluşlar tarafından finanse edilen proje ve programların izleme ve değerlendirmesini en son yöntem ve teknikleri kullanarak gerçekleştirmektedir. Moore Stephens Türkiye bu bağlamda seçkin müşterilerine aşağıdaki konularda profesyonel hizmet sunmaktadır.

Avrupa Birliği Program ve Projeleri Danışmanlık Hizmetleri

  • Proje Geliştirme, Uygulama ve Yönetim
  • Proje ve Program İzleme ve Değerlendirme
  • Hibe ve Satın Alma Yönetimi
  • Proje Finansmanı
  • Sürekli Kurumsal Danışmanlık
  • Sektörel Program ve Projeler için Danışmanlık
  • Etki Analizi
  • Harcama Teyidi