AB Proje Denetimleri

Avrupa Komisyonu tarafından seçilmiş (EC) resmi denetim firmalarından biri olan firmamız, Avrupa Komisyonu tarafından mali işbirliği kapsamında DIS ve Avrupa Birliği’ne Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (Instrument for Pre-Accession Assitance - IPA) yapıları çerçevesinde ve imzalanmış finansman anlaşmalarına uygun olarak finanse edilen program ve projeler için, geniş uzman ve denetçi portföyü, konu hakkında yeterli tecrübe ve kapasiteleri bulunan uluslararası ve yerel firmalardan oluşan güçlü stratejik ortak ağı ile aşağıdaki denetim hizmetlerini sunmaktadır.

  • Hibe Projeleri harcama uygunluk denetimi
  • Hizmet Projeleri harcama uygunluk denetimi
  • Proje ve programların denetimi
  • Proje ve program etki analizleri ve etkinlik denetimi