Özcan Sarı

Ortak - Yeminli Mali Müşavir

Özcan Sarı

Özcan Sarı Kabataş Erkek Lisesinden ve Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun olmuştur.

Çalışma hayatına Devlet Bütçe Uzman Yardımcısı olarak başlamış, 27.11.1990 tarihinde Maliye Teftiş Kuruluna girmiştir.

16.02.1994 tarihinde Maliye Müfettişliğine atanmış olup, görev süresi içinde, Amerika Boston eyaletinde New Hampsire Kolejinde Yüksek Lisans yapmıştır.

2014 yılından itibaren şirketimiz bünyesine Ortak Yeminli Mali Müşavir olarak görev yapan Özcan Sarı İngilizce bilmektedir.