Mehmet Yılmaz Bayramıçlılar

Ortak - Yeminli Mali Müşavir

Mehmet Yılmaz Bayramıçlılar
 2002 yılında Kırıkkale Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümünden mezun olduktan sonra 2004 yılında Maliye Bakanlığında Vergi Denetmen Yardımcısı olarak göreve başladı.2008 yılında Vergi Denetmenliğine atandı. Vergi Denetmeni olarak, vergi incelemesi, teftiş görevlerinde bulundu.

2011 yılında iç denetçi eğitim programını başarıyla tamamladı ve iç denetçi sertifikası alarak kamu idarelerinde İç Denetçi olarak çalışmaya hak kazandı.

2014 yılında Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu tarafından Bağımsız Denetçi olarak yetkilendirildi.

2004 – 2017 yılları arasında Maliye Bakanlığı’nda Vergi Müfettişi olarak çalıştı.
2016 -2017 yıllarında Vergi Denetim Kurulu Bursa Grup Başkanlığında Rapor Değerlendirme Komisyonu(RDK) Asil Üyesi olarak görev yaptı.

Bursa Grup Başkanlığında çeşitli komisyonlarda (Eğitim, Uzlaşma vb.) görev aldı.
14.04.2017 tarihinden itibaren özel sektörde Yeminli Mali Müşavir olarak çalışmaktadır.

İngilizce bilmektedir.