Atilla Budak

Ortak - Yeminli Mali Müşavir

Atilla Budak
1978 yılında Niğde’de doğdu. 1994 yılında Niğde Atatürk Lisesi’ni ve 2000 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi. Açılan Hesap Uzmanlığı giriş sınavını kazanarak 02.03.2001 tarihinde Hesap Uzman Yardımcılığı’na daha sonra yeterlik sınavında da başarı göstererek üçlü kararname ile Hesap Uzmanlığı’na ve Baş Hesap Uzmanlığı’na atandı.

Görev süresi boyunca Türkiye’nin sayılı şirketleri nezdinde vergi incelemeleri gerçekleştirmiş, çok sayıda Hesap Uzman Yardımcısının eğitim çalışmasında bulunmuş ve Gelir Vergisi Kanunu yeniden yazım komisyonunda görev almıştır. 2007 yılında Gelir İdaresi Başkanlığı’nda Grup Başkanı olarak atanmıştır. Grup Başkanı olarak damga vergisi, harçlar ve değerli kâğıtlar uygulamalarından sorumlu olmuştur. Bu konularla ilgili olarak mükelleflere tereddüt ettikleri konularda muktezaların (özelge) verilmesi ve dava konusu edilen hususlarda İdare lehine savunmaların hazırlanması sorumluluğunu üstlenmiştir.

2009 yılında Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı’nda Grup Müdürü olarak atanmıştır. Grup Müdürü olarak 8 vergi dairesi müdürlüğü ile Vergi Usul Kanunu, 6183 Sayılı Kanun ve mükellef hizmetleri şubelerinden sorumlu olmuştur. Ayrıca tarhiyat öncesi ve sonrası Uzlaşma Komisyonu Başkanlığı ve Gayrimenkul Değer Tespit Ve Satış Komisyonu Başkanlığı görevlerini de yürütmüştür. Çok iyi derecede İngilizce bilmekte olup, Southampton Üniversitesi İş İdaresi (MBA) alanında yüksek lisans yapmıştır. “İşletmelerde Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi ve Uygulanan Vergi Politikalarının Yatırım Kararları Üzerindeki Etkisi” konusunda etüd çalışması ve “Firma Değerlemesi“ konusunda tez çalışması bulunmaktadır.

2015 yılında Ekim ayı itibari ile şirketimiz bünyesine Ortak Yeminli Mali Müşavir olarak katılmıştır.