Sirküler

Gümrüksüz Satış Mağazalarına Yapılan teslimler, Tam İstisna kapsamına Alınan Bağışlar, Yabancılara Verilen Sağlık Hizmetleri Gibi KDV Mevzuatındaki Değişiklere İlişkin 19 Seri No’lu KDV Tebliği Hk.

Gümrüksüz Satış Mağazalarına Yapılan teslimler, Tam İstisna kapsamına Alınan Bağışlar, Yabancılara Verilen Sağlık Hizmetleri Gibi KDV Mevzuatındaki Değişiklere İlişkin 19 Seri No’lu KDV Tebliği Yayımlanmıştır
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Sayfa: sonuçlar 41 için 60 - Toplam: 373