Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranında Değişiklik YapıldıReeskont İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranında Değişiklik Yapıldı
 
29 Haziran 2018 tarihli ve 30463 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tebliğine göre, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık %18,50; avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık %19,50 olarak tespit edilmiştir. Yeni oranlar 29 Haziran tarihinden itibaren uygulanabilecektir.
 
Buna göre 29 Haziran 2018 tarihinden itibaren, Vergi Usul Kanunu’nun 281 ve 285. maddeleri kapsamındaki reeskont hesaplamalarında senette veya vadeli çekte faiz oranının açıklanmadığı durumlarda yıllık % 19,50 oranının dikkate alınması gerekmektedir.
 
Söz konusu tebliğ aşağıdaki gibidir.
 
29 Haziran 2018 CUMA Resmî Gazete Sayı : 30463
TEBLİĞ
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

Bankamızca, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 18,50, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 19,50 olarak tespit edilmiştir.
Belirlenen bu oranlar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.Saygılarımızla