Gümrüksüz Satış Mağazalarına Yapılan III ve IV sayılı Liste Teslimlerinde ÖTV İstisnasına İlişkin Açıklamalar YapılmıştırGümrüksüz Satış Mağazalarına Yapılan III ve IV sayılı Liste Teslimlerinde ÖTV İstisnasına İlişkin Açıklamalar Yapılmıştır
 
5 Temmuz 2018 tarihli ve 30469 sayılı Resmi Gazete ’de gümrüksüz satış mağazalarına yapılan teslimlere ilişkin olarak, Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 2) ve Özel Tüketim Vergisi (IV) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 2) yayımlanmıştır.
 
Bilindiği üzere 7104 sayılı Kanun’un 24. maddesi ile Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun “İhracat istisnası” başlıklı 5 inci maddesinde yapılan değişiklikle, Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (III) ve (IV) sayılı listelerdeki malların, gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere bu mağazalara veya bunların depolarına yapılan teslimler ÖTV’den istisna tutulmuştur. Ayrıca alımda ödenen ÖTV’nin de iade imkanı sağlanmıştır. (Yürürlük tarihi: 01.06.2018)
 
5 Temmuz tarihinde yayımlanan tebliğlerle söz konusu hususa ilişkin açıklamalar yapılmış olup söz konusu tebliğlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
 
Lütfen Tıklayınız


Saygılarımızla