7033 No.lu Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesine İlişkin Kanun ile Damga Vergisi, Harçlar ve Emlak Vergisi Mevzuatında Bazı Değişiklikler Yapılmıştır

7033 No.lu Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesine İlişkin Kanun ile Damga Vergisi, Harçlar ve Emlak Vergisi Mevzuatında Bazı Değişiklikler Yapılmıştır
 
1 Temmuz 2017 tarihli Resmi Gazete ’de yayımlan 7033 sayılı “Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile genel olarak; ülke sanayisinin canlanması, yerli ve yabancı yatırımcılar için yeni sanayi alanları oluşturulması, mevcut sanayi alanlarının genişletilmesi, yatırımların bürokratik süreçlere takılmadan hızla hayata geçebilmesi, organize sanayi bölgeleri, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri, sanayi siteleri  ve serbest bölgelere  ilave Devlet teşviklerinin verilmesine ilişkin düzenlemeler yapılmış olup, damga vergisi, harçlar ve emlak vergisi mevzuatı ile ilgili değişiklikler de yapılmıştır.

Damga Vergisi

7033 sayılı Kanun’un 7. maddesiyle Damga Vergisi Kanunu’na ekli (2) sayılı tabloda damga vergisinden istisna edilen kâğıtlar listesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“53. Organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ve sanayi sitelerinde bulunan arsaların tahsisine ilişkin olarak düzenlenen sözleşmeler ve taahhütnameler.”
Bu düzenlemeyle, organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ve sanayi sitelerinde bulunan arsaların tahsisine ilişkin olarak düzenlenen sözleşmeler ile taahhütnameler damga vergisi istisnası kapsamına alınmıştır.

Harçlar Kanunu

7033 sayılı Kanun’un 8. maddesi ile; Harçlar Kanununun tapu ve kadastro harçlarından istisna tutulan işlemler 59 uncu maddesinin birinci fıkrasının (n) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“n) Organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ve sanayi sitelerinde yer alan gayrimenkullerin ifraz veya taksim veya birleştirme işlemleri, söz konusu bölgelerde bulunan arsaların tahsisi nedeniyle şerhi gerektiren işlemleri ile bu arsa ve üzerine inşa edilen binaların tahsis edilene devir ve tescili işlemleri ve cins değişikliği işlemleri.”
Bu düzenlemeyle işletmelerin organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ve sanayi sitelerinde bulunan arsaların tahsisi nedeniyle şerhi gerektiren işlemleri, bu arsa ve üzerine inşa edilen binaların tahsis sözleşmeleri uyarınca tahsis edilenlere devir ve tescil işlemleri ve bu arsa üzerine inşa edilen binaların cins değişikliği işlemleri harç istisnası kapsamına alınmıştır.

Emlak Vergisi Kanunu
 
7033 sayılı Kanun’un 10. maddesiyle; Emlak Vergisi Kanunu’nun “Daimi muaflıklar” başlıklı 4. maddenin (m) fıkrasına yapılan ilave ile aşağıdaki gibi olmuştur.
“m) Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara ait binalar (Vakıf senedindeki cihete tahsis edilmek şartıyla) ile organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ve sanayi sitelerinde yer alan binalar;”

Buna göre organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ve sanayi sitelerinde yer alan binaların süre sınırlaması olmaksızın emlak vergisi muafiyetinden yararlanabilmeleri mümkündür.

Diğer taraftan 7033 sayılı Kanun’un 11. maddesi ile Emlak Vergisi Kanunu’nun “Geçici muaflıklar” başlıklı 5. maddesinin (f) fıkrasında, organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler ile sanayi ve küçük sanat sitelerindeki binaların, inşalarının sona erdiği tarihi takip eden bütçe yılından itibaren 5 yıl süre ile geçici muafiyetten faydalandırılacağına ilişkin hüküm yürürlükten kaldırılmıştır.
 
Devlet teşviklerine ilişkin diğer düzenlemelerinde yer aldığı 7033 sayılı Kanun metnine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Lütfen Tıklayınız
 
Saygılarımızla