2017 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Kullanılacak Yeniden Değerleme Oranı Açıklandı

2017 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Kullanılacak Yeniden Değerleme Oranı Açıklandı.
 
11.07.2017 tarih ve 45 Seri Kurumlar Vergisi Kanunu Sirkülerinde; 2017 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranının % 9,70 (yüzde dokuz virgül yetmiş)  olarak tespit edilmesine yönelik açıklamalara yer verilmiştir.
 
Sirkülerin tam metni aşağıya alınmıştır.
 
 
 
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri / 45  
 
Konusu        : Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı
Tarihi     : 11/07/2017
Sayısı    : KVK-45 / 2017-3 / Yatırım İndirimi - 32
İlgili olduğu maddeler            : Vergi Usul Kanunu Mükerrer Madde 298
Kurumlar Vergisi Kanunu Madde 32/A 
Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 69
İlgili olduğu kazanç türleri    : Ticari Kazanç, Zirai Kazanç
 
213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden yıllık olarak hesaplanan ve Bakanlığımızca ilan edilen yeniden değerleme oranına, vergi kanunlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı geçici vergi dönemlerinde de ihtiyaç duyulmaktadır.

2017 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 9,70 (yüzde dokuz virgül yetmiş) olarak tespit edilmiştir.

Duyurulur.

Saygılarımızla