01.07.2017 - 31.12.2017 Döneminde Uygulanacak Kıdem Tazminatı Tavanı ve Vergiden İstisna Çocuk Zammı Tutarları

2017 Yılının ikinci yarısında Uygulanacak Kıdem Tazminatı Tavanı 4.732,48 TL Olarak Vergiden İstisna Çocuk Zammı Tutarları 0-6 Yaş Grubunda Yer Alan Çocuklar İçin 51,34 TL Diğer Çocuklar İçin 25,67 TL Olarak Belirlenmiştir

01.07.2015-31.12.2015 Döneminde Uygulanacak Kıdem Tazminatı Tavanı ve Vergiden İstisna Çocuk Zammı Tutarları
 
Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol genel Müdürlüğü’nün 04/07/2017tarih  27998389-010.06.02-5820 sayılı Genelgesi ile 01/07/2017 – 31/12/2017 döneminde geçerli olacak memur maaş katsayıları belirlenmiştir.
 
Genelgede yapılan açıklamalara göre aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayı; 0,102706, memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı ; 1,607645, iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı ise ; 0,03257olarak belirlenmiştir.
 
Kıdem Tazminatı Tavanı
 
Genelgede yapılan açıklamaya göre 01/07/2017 tarihinden itibaren işçilere ödenecek kıdem tazminatı yıllık tavan tutarı 4.732,48 TL olarak tespit edilmiş ve Genelge’nin 4. Maddesi ile duyurulmuştur.
 
Çocuk Yardımı
 
Devlet memurlarına, bütçe kanunlarıyla veya Bakanlar Kurulunca belirlenen memur maaş katsayısıyla; - 0-6 yaş grubunda yer alan çocuklara 500, diğer çocuklar için ise 250, gösterge rakamının çarpımı ile bulunacak tutarda aile yardımı ödenmekte olup, bu tutarı geçmeyen çocuk yardımları veya zamları da gelir vergisinden müstesna tutulmaktadır.
Buna göre 2017 yılının ikinci yarısında uygulanacak olan gelir vergisinden müstesna çocuk yardımı tutarları aşağıdaki gibidir.
  • 0-6 yaş grubunda yer alan çocuklar için        500 x 0,102706= 51,34 TL
  • Diğer çocuklar için                                         250 x 0,102706 = 25,67 TL 

Söz konusu Genelgeye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz

Lütfen Tıklayınız


Saygılarımızla