Yabancı Hesapların Vergi Uyumu Yasası (FATCA) Kapsamında Türkiye ile ABD Arasında İmzalanmış Olan Bilgi Değişimi Anlaşmasının Onaylanması

         Yabancı Hesapların Vergi Uyumu Yasası (FATCA) Kapsamında Türkiye ile ABD Arasında İmzalanmış                                  Olan Bilgi Değişimi Anlaşmasının Onaylanması Uygun Bulunmuştur.  
 
 
Bilindiği üzere Türkiye 3 Haziran 2014 tarihi itibarıyla, FATCA Model 1-A metninde prensipte anlaşmaya varılan ülkeler listesine dâhil edilmiştir. FATCA Yabancı Hesapların Vergi Uyumu Yasası (The Foreign Account Tax Compliance Act - FATCA), ABD dışında faaliyette bulunan yabancı finansal kuruluşlar nezdindeki ABD kişilerinin hesaplarında yer alan varlıkların ABD Gelir İdaresi IRS'e (Internal Revenue Service) bildiriminin yapılması zorunluluğu getiren bir düzenlemedir. ABD’de vergi gelirlerinin artırılabilmesi ve Amerikan vatandaşlarının uluslararası alanda beyan dışı bıraktıkları gelirlerinin tespit edilebilmesi amacıyla çıkarılan bu yasa ile ABD mukimi olmayan finansal kuruluşlara bir kısım yükümlülükler getirilmiş, bu yükümlülüklere uyulmaması durumunda ise uyumsuz sayılan finansal kuruluşlara Amerikan kaynaklı gelirlerden yapılan ödemelerden % 30 oranında stopaj yapılması öngörülmüştür.
 
30 Temmuz 2015 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde Türkiye ile ABD arasında FATCA (Yabancı Hesapların Vergi Uyumu Yasası) kapsamında “Genişletilmiş Bilgi Değişimi Yoluyla Uluslararası Vergi Uyumunun Artırılması Anlaşması”nın Ankara’da imzalandığı duyurulmuştur. Türkiye ve ABD arasında imzalanan söz konusu Anlaşma ile vergi kayıp ve kaçağı ile etkin şekilde mücadele edilmesi ve vergiye gönüllü uyumun artırılması bakımından iki ülke arasındaki işbirliğinin kuvvetlendirilmesinin amaçlanmıştır.
 
Bu defa;  16 Mart 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 6677 sayılı Kanun'la; FATCA (Yabancı Hesapların Vergi Uyumu Yasası) kapsamında Türkiye ile ABD arasında 29 Temmuz 2015 tarihinde imzalanmış olan "Genişletilmiş Bilgi Değişimi Yoluyla Uluslararası Vergi Uyumunun Artırılması Anlaşması"nın onaylanması uygun bulunmuştur. Ancak, Anlaşma’nın yürürlüğe girmesi için, ABD ile imzalanan hükümetler arası Anlaşma'nın 10. maddesinin 1. fıkrası uyarınca Türkiye’nin gerekli iç işlemlerini tamamladığını yazılı olarak bildirmesi gerekmektedir. Kanun hükümlerinin yürürlüğü açısından da Bakanlar Kurulu yetkili kılınmıştır.
 
Söz konusu anlaşma kapsamında Türkiye'de faaliyette olan finansal kuruluşlar nezdindeki ABD'li hesap sahiplerine ilişkin belirli bilgiler ile ABD'de faaliyette olan finansal kuruluşlar nezdindeki Türkiye mukimi hesap sahiplerine ilişkin belirli bilgiler karşılıklı olarak değişime tabi tutulacaktır.
 
Konu hakkında detaylı bilgi için GİB’nın  ‘’FATCA Anlaşmasıyla ilgili Sıkça Sorulan Sorular’’ sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
 
http://www.gib.gov.tr/uluslararasi_mevzuat/fatca-sorular
 
 
Saygılarımızla