Konkordato Müessesesinin Şüpheli Alacak Karşılığı Uygulaması Karşısındaki Durumuna İlişkin Sirküler Yayımlanmıştır

2019-014

Konkordato Müessesesinin Şüpheli Alacak Karşılığı Uygulaması Karşısındaki Durumuna İlişkin Sirküler Yayımlanmıştır
 
14 Şubat 2019 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığının  internet sitesinden (www.gib.gov.tr) yayınlanan 112 numaralı Vergi Usul Kanunu Sirkülerinde, konkordato sürecine giren borçludan olan alacakların, Vergi Usul Kanunu’nun 323. maddesinde yer alan “şüpheli alacak” kapsamındaki durumuna ilişkin aşağıdaki açıklamalar yapılmıştır.
 
Yayımlanan sirkülerde özetle;  Geçici mühlet kararından önce dava veya icra safhasına intikal ettirilmemiş alacaklar için geçici mühlet kararının ilan edildiği hesap dönemi itibarıyla şüpheli alacak karşılığı ayrılabileceği , sonrasında kesin kararın ertesi yıla kalması halinde dönemsellik ilkesi gereği karşılık ayrılamayacağı belirtilmiştir Ayrıca Konkordato projesinin tasdik edilmesi halinde belirlenen vazgeçilen alacak tutarının değersiz alacak hükmünde olacağı açıklanmıştır.
 
Konuya ilişkin detayların yer aldığı sirkülere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Lütfen Tıklayınız

Saygılarımızla