İnternet Ortamında Verilen Reklam Hizmeti Ödemelerinde Stopaj

2019-015

İnternet Ortamında Verilen Reklam Hizmeti Ödemelerinde Stopaj
 
15.02.2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 17 seri numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1)’inde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15 ve 30. maddelerinde sayılanlara, internet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin olarak hizmeti verenlere veya verilmesine aracılık edenlere yapılan ödemelerden yapılacak vergi kesintilerine ilişkin açıklamalar da yapılmıştır.
 
Bilindiği üzere 19 Aralık 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 476 sayılı Cumhurbaşkanı kararıyla, internet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin olarak, bu hizmeti verenlere veya internet ortamında reklam hizmeti verilmesine aracılık edenlere yapılan ödemeler gelir / kurumlar vergisi stopajı kapsamına alınmıştır.
 
Karara göre bu hizmeti verenlere veya internet ortamında reklam hizmeti verilmesine aracılık edenlere (ödeme yapılan kişilerin mükellef olup olmamasına bakılmaksızın) yapılan ödemeler üzerinden;
-  Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi uyarınca %15,
Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesi uyarınca %0,
-  Kurumlar Vergisi Kanununun 30 uncu maddesi uyarınca %15
oranında vergi kesintisi yapılması gerekmektedir.
 
  • Tebliğ ile yapılan düzenlemede de ; Reklam hizmeti 01.01.2019 tarihinden önce verilmiş olsa dahi, bu tarihten itibaren (bu tarih dahil) yapılan ödemeler üzerinden vergi kesintisi yapılacağı,
 
  • Vergi kesintisinin uygulanması açısından, internet ortamında reklam hizmeti veren veya bu hizmetlerin verilmesine aracılık edenlere anılan Kararın yürürlük tarihinden önce nakden veya hesaben ödeme yapılmış olması halinde, bu ödemelerin konusunu teşkil eden hizmetlere ilişkin olarak 01.01.2019 tarihinden sonra yapılacak ödemelerden vergi kesintisi yapılmayacağı, açıklanmıştır.
 
  • Tebliğde değinilmemiş olmakla birlikte dar mükelleflerden alınan reklam hizmetlerinde stopaj yükümlülüğünün olup olmadığının tespitinde, reklam veren kurumun mukim olduğu ülke ile yapılmış olan çifte vergilemeyi önleme anlaşmasının da  kontrol edilmesi gerekmektedir.  Reklam hizmetleri ticari bir faaliyet kapsamında olduğundan anlaşmalarda genel olarak işyerinin olduğu ülkeye vergileme hakkı tanınmıştır.
 
  • Buna göre,  reklam veren dar mükellef kurumun Türkiye’de bir işyeri oluşmuşsa, kazanç Türkiye’de vergilendirilecektir. Türkiye’de bir işyeri oluşmamışsa vergileme hakkı dar mükellef şirketin mukim olduğu ülke olacaktır. Ancak bu konuda İdarenin dijital ortamlarda verilen hizmetlerde de  işyeri oluştuğu şeklinde görüşü bulunduğu da dikkate alınmalıdır.   

Söz konusu tebliğe aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Lütfen Tıklayınız

Saygılarımızla