Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme Süresi Uzatılmıştır

DUYURU/2019-02

Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme Süresi Uzatılmıştır
 
Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 13 Şubat 2019tarihinde internet sitesinden yayınlanan 111 numaralı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin Ocak-Aralık/2018 dönemine ilişkin geçici vergi beyannamelerinin verilme süresi 18 Şubat 2019 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.
Diğer taraftan beyanname üzerinden tahakkuk ettirilen vergilerin de 18 Şubat 2019 Pazartesi günü sonuna kadar ödenmesi gerekmektedir.
 
Söz konusu Duyuru'nun tamamına aşağıda'ki linkten ulaşabilirsiniz.

Lütfen Tıklayınız 

Saygılarımızla