Denizaltı Karayolu Tünel Geçiş Ücretlerinde KDV Oranı % 8’e DüşürülmüştürDenizaltı Karayolu Tünel Geçiş Ücretlerinde KDV Oranı % 8’e Düşürülmüştür

3 Şubat 2018 tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanan 2018/11333 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile KDV Kanunu’na ekli (II) sayılı listenin “B) Diğer mal ve hizmetler” bölümünde yer alan 30. sıraya “denizaltı karayolu tünellerin” geçiş ücretleri de dahil edilmiştir.

Bilindiği üzere 30 Haziran 2016 tarihli Resmi Gazete ‘de yayımlanan 2016/8998 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile KDV Kanunu’na ekli (II) sayılı listenin “B) Diğer mal ve hizmetler” bölümüne eklenen 30. sırayla, Yap-İşlet-Devret Modeli çerçevesinde yaptırılan köprülerin geçiş ücretlerinde KDV oranı yüzde 8 olarak belirlenmiştir. Bu defa listeye yapılan ilave ile Yap-İşlet-Devret Modeli çerçevesinde yaptırılan denizaltı karayolu tünellerin geçiş ücretlerinin KDV’si de % 18’den % 8’e düşürülmüştür.

Değişiklik BKK’nın yayım tarihi olan 03.02.2018 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.

Diğer taraftan Yap-işlet-devret modeli çerçevesinde yapılmayan köprüler ile tüm otoyolların geçiş ücretlerinde % 18 KDV oranının uygulanmasına devam edilecektir.

Bu nedenle OGS-HGS ücretleri içinde yer alan KDV içyüzde yöntemi ile hesaplanırken, Osmangazi ve Yavuz Sultan Selim Köprüleri ile Avrasya Tüneli geçiş ücretlerinde % 8, diğer köprü ve otoyol geçişlerinde % 18 oranının kullanılmasına dikkat edilmesi gerekmektedir.

 

 Saygılarımızla