15 milyon ABD Dolar ve Üstünde Kredisi Olan Firmalara Bildirim ve Doğruluk Denetimi Yükümlülüğü Getirilmiştir


15 milyon ABD Doları ve Üstünde Kredisi Olan Firmalara Bildirim ve Doğruluk Denetimi Yükümlülüğü Getirilmiştir 
 
17 Şubat 2018 tarihli ve 30335 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan “Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ile 15 milyon ABD Doları ve üstünde kredisi olan firmalara bildirim yükümlülüğü getirilmiştir. Ayrıca yıllık hesap dönemin için bildirilen verilere ilişkin KGK düzenlemelerine uygun bağımsız denetimin  izleyen yılın 31 Mayıs tarihine kadar tamamlanması gerektiği hükme bağlanmıştır.
 
Bilindiği üzere 25.01.2018 tarih ve 30312 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 2018/11185 Sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar ile yurt içi̇ ve yurt dışından kullanılan döviz kredilerine sınırlamalar getirilmiş ancak bu kısıtlamanın kullanım tarihinde kredi bakiyesi 15 milyon ABD doları veya üzerinde olan Türkiye’de yerleşik kişilerce kullanılacak döviz kredilerini kapsamayacağı belirlenmiştir. Konuya ilişkin açıklamalarımız 30.01.2018 tarih 2018-011 sayılı sirkülerimiz ile duyurulmuştur.  
 
Bu defa yapılan düzenleme ile 15 milyon ABD Doları ve üstünde kredisi olan firmalara,
 
  • Finansal raporlama çerçevesine uygun olarak ilgili yılın 31 Mart, 30 Haziran ve 30 Eylül tarihlerinde sona eren ara hesap dönemleri için takip eden birinci ayın sonuna kadar ve 31 Aralık tarihinde sona eren yıllık hesap dönemi için takip eden üçüncü ayın sonuna kadar Veri formu ile talep edilen bilgileri, açıklama formuna uygun olarak bildirmek,
  • Yükümlülüğün başladığı tarihten itibaren 60 gün içinde denetçi ile denetim sözleşmesi yapmak,
  • Yıllık hesap dönemine ilişkin bildirilen verilerin denetimi ve bu verilerin ara dönemlerde bildirilen veriler ile tutarlılığının denetimi için bağımsız denetim yaptırma yükümlülükleri getirilmiştir.
 Söz konusu yönetmeliğin tamamına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Lütfen Tıklayınız


Saygılarımızla