478 Seri No’lu VUK Tebliği ile Kanunun ‘’Teminat Uygulaması’’ Başlıklı 153/A Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Belirlenmiştir

478 Seri No’lu VUK Tebliği ile Kanunun ‘’Teminat Uygulaması’’ Başlıklı 153/A Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Belirlenmiştir 
 
11 Şubat 2017 tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanan 478 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile VUK’nun “Teminat Uygulaması” başlıklı 153/A maddesinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar açıklanmıştır.
 
Bilindiği üzere, Vergi Usul Kanunu’nun 153/A maddesinde, başkaca bir ticari, zirai ve mesleki faaliyeti olmadığı halde münhasıran sahte belge düzenlemek amacıyla mükellefiyet tesis ettirdiği vergi inceleme raporu ile tespit edilip mükellefiyet kaydının devamına gerek görülmediğinin raporda belirtilmesi üzerine , söz konusu kişilerin mükellefiyeti terkin edilmektedir. Bu kişilerin yeniden mükellefiyet tesis ettirme talebiyle vergi dairesine işe başlama bildiriminde bulunmaları halinde,  adlarına mükellefiyet tesis edilebilmesi için tüm vergi borçlarını ödemiş olmaları ve idareye teminat göstermeleri istenilmektedir.
 
Bu tebliğ ile söz konusu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiş olup, tebliğ metnine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
 
Lütfen Tıklayınız


Saygılarımızla