Gelir ve Kurumlar Vergisi iade talepleri hakkında

28 Ocak 2016 tarihinde yayınlanan 22/01/2016 tarih ve GVK-99/2016-1 sayılı Gelir Vergisi Sirkülerinde gelir ve kurumlar vergisine yönelik iade taleplerinde, mükelleflerin elektronik ortamda gönderecekleri bilgi ve belgeler esas alınarak, Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan Gelir ve Kurumlar Vergisi Standart İade Sisteminin (GEKSİS) kullanılmasına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.