31.12.2015 Tarihi itibarı ile yabancı paraların değerlemesinde kullanılacak kurlar açıklandı.

06 Şubat 2016 tarihli ve 29616 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 468 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile borsada rayici olmayan yabancı paraların ve bu paralarla olan senetli ve senetsiz alacak ve borçların 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla değerlenmesinde dikkate alınması gereken kurlar açıklanmıştır.

Borsada rayici olmayan yabancı paraların yanında bu paralarla olan senetli ve senetsiz alacak ve borçların da 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla değerlemesinde, sözü geçen tebliğ ile açıklanan ve sirkülerimiz ekinde yer verilen kurların kullanılması gerekmektedir.

Maliye Bakanlığınca kur ilan edilmediği durumlarda T.C. Merkez Bankasınca ilan edilen kurların esas alınması gerekmektedir. Bu şekilde yapılacak değerlemelerde efektif cinsinden yabancı paralar için efektif alış kurunun (bulunmaması halinde döviz alış kurunun), döviz cinsinden yabancı paralar içinse döviz alış kurunun uygulanacağı tabiidir.
 
Ancak, vergi uygulamaları açısından, bankaların 31/12/2015 tarihi itibariyle yapacakları değerleme sırasında bu Tebliğ ile belirlenen kurlar yerine, T.C. Merkez Bankasınca belirlenen esaslara uygun olarak tespit ettikleri ve fiilen uyguladıkları alış kurlarını esas almaları gerekmektedir.
 
Tebliğ ile açıklanan kurlara ekli dosyadan ulaşabilirsiniz. Tebliğ ile belirlenen Dolar, Euro ve Sterlin kurları ise şu şekildedir.
 
1 ABD Doları: 2,9076 TL
1 Euro: 3,1776 TL
1 İngiliz Sterlini: 4,3007 TL
 

Lütfen Resimleri Görüntüleyiniz