Vergi Usul Kanunu’nda Yer Alan Maktu Hadlere İlişkin Olarak 2019 Yılında Uygulanacak Tutarlar Açıklanmıştır

Ref. No: 2019-002

Vergi Usul Kanunu’nda Yer Alan Maktu Hadlere İlişkin Olarak 2019 Yılında Uygulanacak Tutarlar Açıklanmıştır
 
Maliye Bakanlığı tarafından, 2019 yılında uygulanacak olan Vergi Usul Kanunu’nun çeşitli maddelerinde yer alan istisna ve indirim rakamları,  2018 yılı için açıklanan %23,73 (yirmi üç virgül yetmiş üç) oranı dikkate alınmak suretiyle hesaplanmış ve 31 Aralık 2018 tarih 3. mükerrer 30642  sayılı  sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 504 seri numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile duyurulmuştur.
 
Söz konusu tebliğdeki bilgiler çerçevesinde, 2019 yılında uygulanacak olan hadler ve miktarlara aşağıda yer verilmiştir.
 
VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 1/1/2019 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE TUTARLAR
 
MADDE NO – KONUSU 2019 Yılında
Uygulanacak  Tutar (TL)
 
MADDE 104- İlanın şekli  
  1- İlanın vergi dairesinde yapılması
 
2.700
 
  3- İlanın;
   - Vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha fazla gazetede yapılması
   - Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde ayrıca
     yapılması
 
2.700 - 270.000
  
270.000 ve üzeri
MÜKERRER
MADDE 115-
 
Tahakkuktan vazgeçme
 
33
MADDE 153/A- Teminat tutarı 120.000
MADDE 177- Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri  
  1- Yıllık;
  - Alış tutarı
  - Satış tutarı
 
 
230.000
320.000
 
  2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı
 
120.000
 
  3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı 230.000
MADDE 232- Fatura kullanma mecburiyeti 1.200
MADDE 252- Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç 3,30
MADDE 313- Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar 1.200
MADDE 343- En az ceza haddi  
    - Damga vergisinde
  - Diğer vergilerde
14,89
 29

2019 yılında uygulanacak usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarına ilişkin tutarlar ayrı  sirkülerimizde duyurulmuştur.


Saygılarımızla