Bazı Römork ve Yarı Römorklar'da KDV Oranı Geçici Olarak %1’e Düşürülmüştür

Ref.No: 2019-009

Bazı Römork ve Yarı Römorklar'da KDV Oranı Geçici Olarak %1’e Düşürülmüştür
 
31 Aralık 2018 tarihli 4. mükerrer Resmi Gazete ’de yayımlanan 541 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bazı römork ve yarı römorklar da % 1 oranında KDV uygulanacak mallar listesine eklenmiştir.
 
02.11.2018 tarih 2018-062 sayılı sirkülerimizde duyurulduğu üzere 31 Ekim 2018 tarihli mükerrer Resmi Gazete ‘de yayımlanan 287 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 8701.20, 87.02, 87.04 ve 87.05 GTİP numaralı malların KDV oranları, 31 Aralık 2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) uygulanmak üzere % 1’e düşürülmüştü.
 
31 Aralık 2018 tarihli ve 30642 4. mükerrer sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 535 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı  ile de söz konusu süre 31 Mart 2019 tarihine kadar uzatılmıştı.( 03.01.2019 tarih 2019-008 nolu sirküler)
 
Bu defa 541 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile KDV Oranı %1’e düşürülen ticari araçlara , aşağıdaki GTİP numaraları ilave edilmiştir.
 
8716.20.00.00.00 ; --Tarımda kullanılmaya mahsus kendinden yüklemeli veya boşaltmalı römork ve yarı römorklar.
                                - - Eşya taşımaya mahsus diğer römork ve yarı römorklar
8716.31.00.00.00  ; - - Tanker römork ve yarı römorklar
8716.39                 ; - - Diğerleri
8716.40.00.00.00  ; - - Diğer römorklar ve yarı römorklar
 
Buna göre, söz konusu malların KDV oranı, 31 Mart 2019 tarihine kadar uygulanmak üzere % 1’e düşürülmüştür.
 
Saygılarımızla