2019 Yılında Elde Edilecek Gelirlere İlişkin Olarak Gelir Vergisi Tarifesi 305 nolu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği İle Açıklanmıştır

Ref. No: 2019-004

2019 Yılında Elde Edilecek Gelirlere İlişkin Olarak Gelir Vergisi Tarifesi 305 nolu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği İle Açıklanmıştır
 
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından, 2019 yılında ücret ve ücret dışındaki gelirler için uygulanacak olan vergi tarifelerinin gelir dilimleri, 31 Aralık 2018 tarih ve 3. Mükerrer 30642 nolu Resmi Gazete ’de  yayımlanan 305 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği ile duyurulmuştur.
 
2019 yılında ücret gelirlerine uygulanacak gelir vergisi tarifesi
 
Gelir dilimi Vergi oranı
18.000 TL’ye kadar % 15
40.000 TL'nin 18.000 TL'si için 2.700 TL, fazlası % 20
148.000 TL'nin 40.000 TL'si için 7.100 TL, fazlası % 27
148.000 TL'den fazlasının 148.000 TL'si için 36.260 TL, fazlası % 35
 
2019 yılında ücret dışındaki gelirlere uygulanacak gelir vergisi tarifesi
Gelir dilimi Vergi oranı
18.000 TL’ye kadar % 15
40.000 TL'nin 18.000 TL'si için 2.700 TL, fazlası % 20
98.000 TL'nin 40.000 TL'si için 7.100 TL, fazlası % 27
98.000 TL'den fazlasının 98.000 TL'si için 22.760 TL, fazlası % 35
 
Saygılarımızla