2019 Yılına İlişkin Damga Vergisi Oran Ve Tutarları Belirlendi

Ref. No: 2019-005 

2019 Yılına İlişkin Damga Vergisi Oran Ve Tutarları Belirlendi
 
2019 yılında uygulanacak olan damga vergisi oran ve tutarları 31 Aralık 2018 tarih 30642 (3. Mükerrer) sayılı  Resmi Gazete ’de yayımlanan 63 seri numaralı Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile duyurulmuştur.
 
Ayrıca, anılan Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır yeniden değerleme oranında artırılmış ve 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren 2.642.810,00 Türk Lirası olmuştur.
 
1.1.2019 tarihinden itibaren her bir kağıt için uygulanacak olan damga vergisi oran ve tutarlarına ilişkin tablo ya aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Lütfen Tıklayınız

Saygılarımızla