Çalışma Bakanlığı ve SGK 687 sayılı OHAL Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında KHK’ler ve 1687 Sayılı Bazı Kanun ve KHK’larda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kapsamındaki Teşviklerle ...


Çalışma Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu 687 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 1687 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kapsamındaki Teşviklerle ilgili Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirdi

23 Ocak 2018 Pazartesi günü Çalışma Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde yapılan konferansta hazırlıkları devam teşvik ile ilgili bilgilendirme yapılmış olup bu bilgilendirme kapsamında 687 ve 1687 sayılı Kanun kapsamındaki teşviklerden yararlanma şartları aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Aşağıda verilen bilgiler toplantıda anlatılanlar olup henüz yayınlanmış bir Kanun ve Genelge söz konusu değildir. Konuya ilişkin Kanun ve Genelge yayınladığı zaman daha detaylı ve açıklayıcı bilgi ayrıca verilecektir.

6661 sayılı Kanunla uygulanan asgari ücret desteği ile ilgili uzatılıp uzatılmayacağı hakkında sorulan sorulara cevap verilememiş olup bu konu henüz netleşmemiştir.

 İstihdam Teşvikleri ( 687 ve 1687 Kanun Teşvikleri)

- Üretim ve bilişim sektöründe mevcut istihdama eklenecek her bir çalışanın tüm sigorta primleri ve vergileri karşılanacaktır.

- Üretim ve bilişim sektöründe asgari ücret üzerinden sağlanan sigorta prim desteği ilk kez prime esas kazanç üzerinden verilecektir. 4.740,00 TL. ücrete kadar ek istihdam sağlanan çalışanların tüm sigorta primleri karşılanacaktır. Böylelikle 2017 yılında, çalışan başına 773,00 TL’den 1.884,00 TL’ye kadar olan prim desteği sürdürülecek ve bu tutarlar, 2018 yılının asgari ücretine göre güncellenecektir.

- Üretim ve bilişim sektörleri haricinde ise ilave istihdam edilecek her bir çalışanın sigorta primleri ve vergisi 2017 de olduğu gibi 2018 de de asgari ücret üzerinden ödenmeye devam edilecektir.

- Teşvikten yararlanma süresi her bir sigortalı için en fazla 12 aydır.

- Özel politika gerektiren grupların işgücüne katılımlarını artırmak adına bu gruplar özel olarak desteklenmeye devam edilecektir. Bu kapsamda 18-25 yaş arası gençler, kadınlar ve engellilere söz konusu teşvikten 18 ay yararlanabilme imkânı sunulacaktır.

- İstihdam teşviki 31.12.2020 tarihine kadar uygulanacaktır.

Yukarıdaki Teşvikten yararlanma şartları;

1) Sigortalının işe başlamadan önceki 3 ayında sigortalı olarak çalışmamış olması, çalışmış olsa dahi 10 günden fazla çalışmış olmaması gerekmektedir.

2) İş-kur kaydı olması gerekmektedir.

3) 2017 yılının ortalama çalışan sayısına ilave olarak istihdam edilmesi gerekmektedir.

4) 01.01.2018 tarihinden itibaren işe alınmış olması gerekmektedir.

Üretim ve Bilişim Sektöründe istihdam edilecek 18-29 yaş arası gençler, kadınlar ve engelliler 18 ay boyunca bu kapsama dahil olacaklardır.

29 yaş ve üzeri istihdam edilenler ise 12 boyunca teşvik kapsamına dahil edileceklerdir.
Üretim ve Bilişim sektöründe istihdam edilenlere verilecek olan prim desteği 883,00 TL. (SGK prim ve vergi tutarı) ile 2.151,00 TL. (SGK prim ve vergi tutarı) olacaktır.

Kısaca bu sektörlerde istihdam edilecekler için sigorta primi tabanının üzerine çıkılmıştır.
Diğer sektörler için istihdam edilecek olanlar sigorta primi tabanı olan 883,00 TL. (SGK prim ve vergi)   prim desteği uygulanacaktır.

İşbaşı Eğitim Programı Teşviki:

İşbaşı eğitimi ile ilgili olarak Üretim ve Bilişim sektörü için 6 aya çıkarılmış olup bu kapsamadaki kişilere 61,65 TL cep harçlığı verilecektir.

İmalat ve Bilişim sektörü dışındaki kişiler için yine 3 ay olarak uygulanmaya devam edilecek olup bunlar içinde bu süre boyunca 61,65 TL cep harçlığı verilecektir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla