31.12.2017 Tarihi İtibariyle Yabancı Paraların Değerlenmesinde Kullanılacak Kurlar Açıklandı

 


31.12.2017 Tarihi İtibariyle Yabancı Paraların Değerlenmesinde Kullanılacak Kurlar Açıklandı
 
25 Ocak 2018 tarihli ve 30312 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 491 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile borsada rayici olmayan yabancı paraların ve bu paralarla olan senetli ve senetsiz alacak ve borçların 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla değerlenmesinde dikkate alınması gereken kurlar açıklanmıştır.
Borsada rayici olmayan yabancı paraların yanında bu paralarla olan senetli ve senetsiz alacak ve borçların da 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla değerlemesinde, sözü geçen tebliğ ile açıklanan ve sirkülerimiz ekinde yer verilen kurların kullanılması gerekmektedir.

Maliye Bakanlığınca kur ilan edilmediği durumlarda T.C. Merkez Bankasınca ilan edilen kurların esas alınması gerekmektedir. Bu şekilde yapılacak değerlemelerde efektif cinsinden yabancı paralar için efektif alış kurunun (bulunmaması halinde döviz alış kurunun), döviz cinsinden yabancı paralar içinse döviz alış kurunun uygulanacağı tabiidir.
 
Ancak, vergi uygulamaları açısından, bankaların 31/12/2017 tarihi itibariyle yapacakları değerleme sırasında bu Tebliğ ile belirlenen kurlar yerine, T.C. Merkez Bankasınca belirlenen esaslara uygun olarak tespit ettikleri ve fiilen uyguladıkları alış kurlarını esas almaları gerekmektedir.

Tebliğ ile belirlenen Dolar, Euro ve Sterlin kurları ise şu şekildedir.
 
1 ABD Doları: 3,7719 TL
1 Euro: 4,5155 TL
1 İngiliz Sterlini: 5,0803 TL
 
Tebliğ ile açıklanan kurlara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.


Lütfen Tıklayınız


Saygılarımızla