2018 Yılında Uygulanacak Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları Belirlenmiştir

2018 Yılında Uygulanacak Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları Belirlenmiştir
 
29 Aralık 2017 tarih 30285 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 49 sıra numaralı Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği ile 01.01.2018 tarihinden itibaren uygulanacak olan Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesindeki (I) sayılı tarifenin “2- Motosikletler” başlıklı bölümü ve 6 ncı maddesinde yer alan (II) ve (IV) sayılı motorlu taşıtlar vergisi tarifeleri, belirlenmiştir.
 
Diğer taraftan Kanunun 5 inci maddesindeki (I) sayılı tarifenin “1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri” başlıklı bölümünde ve geçici 8 inci maddesindeki (I/A) sayılı tarifede yer alan taşıtlar için 1/1/2018 tarihinden geçerli olmak üzere 28/11/2017 tarihli ve 7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile belirlenmiş olan tarife uygulanacaktır.
 
Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
 
7061 Sayılı Kanun ile açıklanan bölüm
A. Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri
1. 31.12.2017 tarihinden (bu tarih dahil) önce tescil ettirilenler (I/A Sayılı Tarife)
 
 
Motor Silindir Hacmi (cm³)
Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
 
1-3 yaş
 
4-6 yaş
 
7-11 yaş
 
12-15 yaş
16 ve yukarı
yaş
Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri
1300 cm³ ve aşağısı 743 518 290 220 78
1301 - 1600 cm³ e kadar 1.294 970 563 398 153
1601 - 1800 cm³ e kadar 2.284 1.785 1.051 641 249
1801 - 2000 cm³ e kadar 3.598 2.771 1.629 970 383
2001 - 2500 cm³ e kadar 5.396 3.918 2.448 1.463 579
2501 - 3000 cm³ e kadar 7.524 6.545 4.089 2.200 808
 
3001 - 3500 cm³ e kadar 11.458 10.309 6.210 3.100 1.138
3501 - 4000 cm³ e kadar 18.014 15.555 9.161 4.089 1.629
4001 cm³ ve yukarısı 29.483 22.109 13.094 5.885 2.284
 
2. 01.01.2018 tarihinden (bu tarih dahil) itibaren tescil ettirilenler
 
 
 
 
Motor Silindir Hacmi
(cm³)
 
 
Taşıt Değeri (TL)
 
Satır Numaras ı
Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi
Tutarı (TL)
 
1 - 3
y
 
4 - 6
y
 
7 - 11
y
 
12 -
15 yaş
16 ve
yukarı yaş
1- Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri
 
 
 
1300 cm³ ve aşağısı
40.000’i
aşmayanlar
 
1
743 518 290 220 78
40.000’i aşıp
70.000’i aşmayanlar
 
2
 
817
 
570
 
319
 
242
 
86
70.000’i aşanlar 3 892 622 348 264 94
 
 
 
1301 - 1600 cm³ e kadar
40.000’i
aşmayanlar
 
4
 
1.294
 
970
 
563
 
398
 
153
40.000’i aşıp
70.000’i aşmayanlar
 
5
 
1.423
 
1.067
 
619
 
437
 
168
70.000’i aşanlar 6 1.553 1.164 675 477 183
 
1601 - 1800 cm³ e kadar
100.000’i
aşmayanlar
 
7
 
2.512
 
1.964
 
1.156
 
705
 
274
100.000’i aşanlar 8 2.741 2.142 1.262 770 299
 
1801 - 2000 cm³ e kadar
100.000’i
aşmayanlar
 
9
 
3.957
 
3.048
 
1.792
 
1.067
 
421
100.000’i aşanlar 10 4.317 3.326 1.955 1.164 459
 
2001 - 2500 cm³ e kadar
125.000’i
aşmayanlar
 
11
 
5.936
 
4.309
 
2.692
 
1.609
 
637
125.000’i aşanlar 12 6.476 4.701 2.937 1.755 695
 
2501 - 3000 cm³ e kadar
250.000’i
aşmayanlar
 
13
 
8.276
 
7.200
 
4.498
 
2.420
 
888
250.000’i aşanlar 14 9.029 7.854 4.907 2.640 969
 
 
3001 - 3500 cm³ e kadar
250.000’i
aşmayanlar
 
15
 
12.603
 
11.340
 
6.831
 
3.410
 
1.251
250.000’i aşanlar 16 13.749 12.371 7.452 3.720 1.365
 
3501 - 4000 cm³ e kadar
400.000’i
aşmayanlar
 
17
 
19.815
 
17.111
 
10.077
 
4.498
 
1.792
400.000’i aşanlar 18 21.617 18.666 10.994 4.907 1.955
 
4001 cm³ ve yukarısı
475.000’i
aşmayanlar
 
19
 
32.431
 
24.320
 
14.403
 
6.474
 
2.512
475.000’i aşanlar 20 35.379 26.531 15.713 7.062 2.741
 
 
 
 
A DEVAM- Tebliğ ile Açıklanan  (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesinin Motosikletler Bölümü
 
Motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifenin “2- Motosikletler” başlıklı bölümüne göre vergilendirilir.
 
(I) Sayılı Tarife
 
Motor Silindir Hacmi  (cm³) Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)  
1 - 3 yaş 4 - 6 yaş 7 - 11 yaş 12 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş  
 
 2-Motosikletler   
   100 -   250 cm³ e kadar 139,00 105,00 77,00 49,00 19,00  
   251 -   650 cm³ e kadar 288,00 218,00 139,00 77,00 49,00  
   651 -  1200 cm³ e kadar 739,00 440,00 218,00 139,00 77,00  
  1201 cm³ ve yukarısı 1.791,00 1.184,00 739,00 587,00 288,00  
 
B. (II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

 (I) sayılı tarifede yazılı otomobil, arazi taşıtı, kaptıkaçtı ve benzerleri ile motosikletler dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilir
 
 Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri / Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)  
 
Azami Toplam Ağırlık 1 - 6 yaş 7 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş  
 1) Minibüs 888,00 587,00 288,00  
 2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi)  
  1900 cm³ ve aşağısı 1.184,00 739,00 440,00  
  1901 cm³ ve yukarısı 1.791,00 1.184,00 739,00  
 3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri)  
  25 kişiye kadar 2.241,00 1.339,00 587,00  
  26 - 35  kişiye kadar 2.687,00 2.241,00 888,00  
  36 - 45  kişiye kadar 2.991,00 2.537,00 1.184,00  
  46 kişi ve yukarısı  3.587,00 2.991,00 1.791,00  
 4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık)  
   1.500 kg'a kadar 797,00 529,00 260,00  
   1.501 -   3.500  kg'a kadar 1.611,00 935,00 529,00  
   3.501 -   5.000  kg'a kadar 2.421,00 2.014,00 797,00  
   5.001 - 10.000  kg'a kadar 2.687,00 2.283,00 1.071,00  
   10.001 - 20.000  kg'a kadar 3.229,00 2.687,00 1.611,00  
   20.001 kg ve yukarısı 4.039,00 3.229,00 1.877,00  
 
C.(IV) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

 Uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.
 
 Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1 - 3 yaş 4 - 5 yaş 6 - 10 yaş 11 ve yukarı yaş
 Uçak ve helikopterler
  1.150 kg’a kadar 14.994,00 11.990,00 8.991,00 7.191,00
  1.151 -   1.800 kg’a kadar 22.496,00 17.992,00 13.494,00 10.794,00
  1.801 -   3.000 kg’a kadar 29.999,00 23.998,00 17.992,00 14.395,00
  3.001 -   5.000 kg’a kadar 37.502,00 29.999,00 22.496,00 17.992,00
  5.001 - 10.000 kg’a kadar 45.005,00 36.001,00 26.998,00 21.595,00
  10.001 - 20.000 kg’a kadar 52.507,00 42.003,00 31.498,00 25.192,00
  20.001 kg ve yukarısı 60.007,00 48.001,00 36.001,00 28.800,00
 
197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunun 6. maddesinin 1. fıkrası uyarınca ; Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşeme Bakanlığı tarafından tutulan sivil hava vasıtaları siciline zirai ilaçlama amacıyla kullanılmak üzere kayıt ve tescil edilmiş olan uçaklar için, bu tarifede belirtilen motorlu taşıtlar vergisi tutarları yüzde 25 oranında uygulanır.

Tebliğin tamamına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Lütfen Tıklayınız

 
Saygılarımızla