2018 Yılında Uygulanacak Asgari Ücret, Sigorta Primine Esas Kazanç ve Asgari Geçim İndirimi Tutarları Belirlendi

2018 Yılında Uygulanacak Asgari Ücret, Sigorta Primine Esas Kazanç ve Asgari Geçim İndirimi Tutarları Belirlendi
 
2018 yılında uygulanacak asgari ücret tutarı, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 4. toplantısında tespit edilmiş ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın internet sitesinde duyurulmuştur. 29 Aralık 2017 Tarihli Asgari Ücret Tespit Komisyonu kararına göre oluşan asgari ücret, sigorta primine esas kazanç tutarı ve asgari geçim indirimi tutarları hakkında bilgiler sirkülerimizin konusunu oluşturmaktadır.
 
Asgari Ücret:

2018 yılında uygulanacak olan asgari ücret tutarları, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 29 Aralık 2017 tarihli 4. toplantısında belirlenmiştir. Karara göre, bir çalışanın günlük normal çalışma karşılığı asgari ücreti 01 Ocak 2018 – 31 Aralık 2018 tarihleri arasında 67,65 Türk Lirası olarak tespit edilmiştir.
 
Buna göre 2017 yılında uygulanması gereken asgari ücretin aylık brüt tutarı 2.029,50 TL olarak tespit edilmiştir.
 
Dönem Günlük Brüt TL Aylık Brüt TL
01.01.2016 – 31.12.2016 67,65 2.029,50
 
Sigorta Primine Esas Kazanç İçin Aylık Alt ve Üst Sınırlar:
 
5510 sayılı kanunun 82. maddesinde söz konusu kanun gereğince alınacak primlerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırı, asgari ücretin otuzda biri, üst sınırı ise günlük kazanç alt sınırının 7,5 katıdır. (6761 sayılı Kanun'un 8. maddesiyle Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun yukarıda belirtilen hükmünde yer alan "6,5" ibaresi "7,5" olarak değiştirilmiştir. Bu değişiklik 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren geçerlidir.)  Buna göre aylık alt sınır ve üst sınır prime esas kazanç tutarları aşağıdaki gibi olacaktır.
 
Dönem Aylık Alt Sınır (Taban) TL Aylık Üst Sınır (Tavan) TL
01.01.2018 – 31.12.2018 2.029,50 15.221,40
 
Asgari Geçim İndirimi Tutarları:
 
Gelir Vergisi Kanunu’nun 32. maddesinde Asgari Geçim İndiriminin tanımı aşağıdaki gibi yapılmıştır;
Asgarî geçim indirimi, ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan asgarî ücretin yıllık brüt tutarının; mükellefin kendisi için % 50'si, çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10'u, çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5, üçüncü çocuk için %10, diğer çocuklar için % 5'idir.( Eşi çalışmayan personelin AGİ çocuk sayısı tavanı 3 çocuktur. Eşi çalışan personelin AGİ çocuk sayısı tavanı 5 çocuktur.)
 
Asgarî geçim indirimi, bu fıkraya göre belirlenen tutar ile gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine uygulanan oranın (%15) çarpılmasıyla bulunan tutarın, hesaplanan vergiden mahsup edilmesi suretiyle uygulanır. Mahsup edilecek kısmın fazla olması halinde iade yapılmaz.
 
Takvim yılı için geçerli olan yıllık asgari ücret tutarı: 2.029,50* 12 = 24.354,00 TL’dir.
 
Bu açıklamalara göre 2018 yılında uygulanacak Asgari Geçim İndirimi tutarları ilk dilimdeki %15 oranına göre hesaplandığında aşağıdaki tablodaki gibi olacaktır.
 
Medeni Durum Tutar TL
Bekar ya da Boşanmış 152,21
Evli, eşi çalışmayan 182,66
Evli, eşi çalışmayan ve 1 çocuklu 205,49
Evli, eşi çalışmayan ve 2 çocuklu 228,32
Evli, eşi çalışmayan ve 3 çocuklu 258,76
Evli, eşi çalışmayan ve 4 veya daha fazla çocuklu 258,76
Evli, eşi çalışan 152,21
Evli, eşi çalışan ve 1 çocuklu 175,04
Evli, eşi çalışan ve 2 çocuklu 197,88
Evli, eşi çalışan ve 3 çocuklu 228,32
Evli, eşi çalışan ve 4  çocuklu 243,54
Evli, eşi çalışan ve 5 veya daha fazla çocuklu 258,76
 
 
Saygılarımızla