Borç ve Alacak Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranı % 9,75 Olarak Belirlenmiştir

 
Borç ve Alacak Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranı % 9,75 Olarak Belirlenmiştir.
 
31 Haziran 2016 tarihli ve 29935 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tebliği’ne göre vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık % 8,75,  avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık % 9,75 olarak tespit edilmiştir.
 
Tebliğ ile belirlenen bu oranlar 31.12.2016 tarihinde yürürlüğe girmektedir.
 
Buna göre Vergi Usul Kanunu’nun 281. ve 285. maddeleri kapsamındaki reeskont hesaplamalarında (ilgili belgede faiz oranı açıklanmamış ise) yıllık % 9,75 oranının dikkate alınması gerekmektedir.
 
Söz konusu Tebliğ aşağıdaki gibidir.
 
31 Aralık 2016 Cumartesi              Resmî Gazete                 Sayı : 29935
                                                                 TEBLİĞ
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

Bankamızca, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 8,75, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 9,75 olarak tespit edilmiştir.

Belirlenen bu oranlar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 
 
 
 
Saygılarımızla