6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Çerçevesinde Süresinde Yapılmayan Ödemlere Mayıs Sonuna Kadar Ek Süre Tanınmıştır

6736 Sayılı  Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Çerçevesinde Süresinde Yapılmayan Ödemlere Mayıs Sonuna Kadar Ek Süre Tanınmıştır  
 
27 Ocak 2017 tarihli ve 29961 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan 6770 Sayılı  “Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” un 26 maddesi ile  6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin düzenlemeler de yapılmıştır.  Söz konusu Kanun’a eklenen geçici 2. madde ile 6736 sayılı Kanun kapsamında yapılandırma başvurusunda bulunduğu halde ödemesi gereken tutarları süresinde ödemeyenlere, 2017 yılı Mayıs ayı sonuna kadar ödeme imkanı sağlanmıştır. Ödenmesi gereken tutarlara bu Kanunun yürürlük tarihi olan 27 Ocak 2017 tarihine kadar geçen süre için 6736 sayılı Kanunun 10/6 maddesi çerçevesinde geç ödeme zammı uygulanacaktır.  
 
Ayrıca yine bu madde ile yapılandırmaya ilişkin taksitlerin ödeme süreleri dörder ay uzatılmaktadır.
 
Düzenlemenin yer aldığı Kanuna aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.  

Lütfen Tıklayınız


Saygılarımızla