2017 Yılında Uygulanacak Yurtdışı Gündeliklerine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlanmıştır

2017 Yılında Uygulanacak Yurtdışı Gündeliklerine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı yayımlanmıştır.
 
20 Ocak 2017 tarih ve 29954 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2016/9715 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yurtdışı gündelikleri belirlenmiştir.
 
Söz konusu Karar ile 1 Ocak 2017 tarihinden geçerli olmak üzere, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yapılacak yolculuklarda verilecek gündelikler ile kararda belirtilen diğer ülkelerde uygulanacak gündelikler belirlenmiştir.

Gelir Vergisi Kanunu'nun 24. maddesinin 2. bendİne göre : Harcırah Kanunu kapsamı dışında kalan müesseseler tarafından idare meclisi başkanı ve üyeleri ile denetçilerine, tasfiye memuruna ve hizmet erbabına verilen gerçek yol giderlerinin tamamı ile gündelikler gelir vergisinden istisnadır. Bu gündelikler yemek ve yatmak giderlerine karşılık verilmektedir. ( Bu gündelikler aynı aylık seviyesindeki Devlet memurlarına verilen gündeliklerden fazla ise veya Devletçe verilen gündeliklerin en yüksek haddini aşarsa aradaki fark ücret olarak vergiye tabi tutulacaktır.)

Bu hüküm ve BKK’nın 4. maddesi çerçevesinde  yurt dışı harcırah uygulamasında aşağıda belirtilen hususlara dikkat edilmesi yerinde olacaktır.
 
  • Birden fazla ülkeyi kapsayacak yurt dışı geçici görev yolculuk ve ikametlerde, her ülkedeki kalış süresi için o ülkeye ilişkin gündelik miktarı esas alınır.
  • Yurt dışı seyahat ve ikamet süresinin ilk 10 günü için tabloda gösterilen tutarlar % 50 artırılmak suretiyle uygulanır.
  • Yurt dışındaki seyahat ve ikamet süresinin ilk on günü ile sınırlı olmak kaydıyla, yatacak yer temini için fatura karşılığı ödenen tutarın, artırımlı olarak hesaplanan gündelik tutarının %40’ına kadar olan kısmı için bir ödeme yapılmaz , % 40'ını aşması halinde ise  aşan kısmın sadece % 70'i ayrıca ödenebilir. Ancak ilave olarak ödenecek tutar, yukarıdaki açıklamalar kapsamında ekli tablodaki turtalara göre hesaplanan gündeliklerin % 100'ünden fazla olamayacaktır.
Buna göre 2017 yılında uygulanacak olan gelir vergisinden istisna yurt dışı gündelik tutarları brüt aylık tutarı 2.416,15 TL’den fazla olan çalışanlar için aşağıdaki tabloda dikkatinize sunulmaktadır:
 
Ülkeler/ Para birimi Gündelik Tutarı
ABD (ABD Doları) 182
Almanya (Euro) 164
Avustralya (Avustralya Doları) 283
Avusturya (Euro) 166
Belçika (Euro) 161
Danimarka (Danimarka Kronu) 1.238
Finlandiya (Euro) 148
Fransa (Euro) 160
Hollanda (Euro) 156
İngiltere (Sterlin) 115
İrlanda (Euro) 155
İspanya (Euro) 158
İsveç (İsveç Kronu) 1.359
İsviçre (İsviçre Frangı) 283
İtalya (Euro) 152
Japonya (Japon Yeni) 31.405
Kanada (Kanada Doları) 244
Kuveyt (Kuveyt Dinarı) 50
Lüksemburg (Euro) 161
Norveç (Norveç Kronu) 1.193
Portekiz (Euro) 155
Suudi Arabistan(Suudi Arabistan Riyali) 617
Yunanistan (Euro) 158
Kosova (Euro) 123
Diğer AB Ülkeleri (Euro) 127
Diğer Ülkeler (ABD Doları) 157

Kararın tam metnine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Lütfen Tıklayınız

Saygılaırmızla