Türk Parası ve Dövizlerin Yurt Dışına Çıkışlarına İlişkin Olarak 32 sayılı Karara İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmıştır.

30 Aralık 2015 tarihli ve 29578 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”  ile 28.02.2008 tarih ve 26801 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 2008-32/34 sayılı Tebliğde değişiklik ve ilaveler yapılmıştır.