Meksika ve Kosova ile yapılan Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Hakkında

14 Ocak 2016 tarihli ve 29593 sayılı Resmi Gazete’de 2016/8362 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik Meksika Devletleri Hükümeti arasında imzalanmış olan “Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması” ve eki “Protokol”ün yürürlük tarihi 23 Temmuz 2015, Türkiye Cumhuriyeti ile Kosova Cumhuriyeti arasında imzalanmış olan “Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması” ve eki “Protokol”ün yürürlük tarihi ise 15 Ekim 2015 olarak tespit edilmiştir.
 
Bu kapsamda her iki anlaşmanın yürürlük maddesine göre  anlaşma ve ekinde yer alan protokol düzenlemeleri 01 Ocak 2016 tarihinden itibaren hüküm ifade edecektir..

 
Saygılarımızla