Gübre ve Hayvan yeminde uygulanan KDV Oranı Düşürüldü.

1 Ocak 2016 tarihli 29580 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan 2015/8353 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile gübre ve hayvan yemlerine uygulanan KDV oranları %1’e indirilmiştir.
Bilindiği üzere Katma Değer Vergisi Kanunu'na ekli (I) sayılı listede % 1 oranında, (II) sayılı listede ise % 8 oranında KDV'ye tabi mal ve hizmetler yer almaktadır. 2015/8353 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile (I) sayılı listeye hayvan yemlerine ilişkin 19. sıra eklenmiştir. Ayrıca (II) sayılı listenin aynı ürünlere ilişkin ‘’B DİĞER MAL VE HİZMETLER’’ başlıklı bölümünün 23. sırası yürürlükten kaldırılmıştır. Buna göre ; hayvan yemlerinde uygulanan KDV oranı % 8'den % 1'e indirilmiştir.

(I) sayılı listeye eklenen 19. sıra aşağıdaki gibidir:
"19- Küspe (21.12.2015 tarihli ve 2015/8320 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli'nin 2303.10 pozisyonunda yer alan nişastacılık artıkları ve benzeri artıklar ile 2303.30.00.00.00 pozisyonunda yer alan biracılık ve damıtık içki sanayiinin posa ve artıkları hariç), tam yağlı soya (fullfat), kepek, razmol, balık unu, et unu, kemik unu, kan unu, tapiyoka (manyok), sorgum ve her türlü fenni karma yemler, (kedi-köpek mamaları hariç) saman, yem şalgamı, hayvan pancarı, kök yemler, kuru ot, yonca, fiğ, korunga, hasıl ve slajlık mısır, üçgül, yemlik lahana, yem bezelyesi ve benzeri hayvan yemleri (yeşil ve kuru kaba yemler ve bunların pellet şeklinde veya mevsimsel ihtiyaçlara göre bir bağlayıcı kullanılarak veya kullanılmadan işlem görmüş olanları dahil),"

Diğer taraftan (I) sayılı listeye gübrelere ilişiklin olarak 20. sıra eklenmiştir. Buna göre gübreler ile gübre üreticilerine bu ürünlerin içeriğinde bulunan hammaddelerin tesliminde uygulanan KDV oranı % 18'den % 1'e indirilmiştir Eklenen sıra şu şekildedir.
 
’20- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından tescil edilen gübreler ile gübre üreticilerine bu ürünlerin içeriğinde bulunan hammaddelerin teslimi’’