2016 yılında uygulanacak asgari ücret ,prime esas kazanç için aylık alt ve üst sınır

31.12.2015 tarihli ve 29579 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu kararına göre oluşan asgari ücret, sigorta primine esas kazanç tutarı ve asgari geçim indirimi tutarları hakkında bilgiler sirkülerimizin konusunu oluşturmaktadır.
 
Asgari Ücret:
2016 yılında uygulanacak olan asgari ücret tutarları, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 30 Aralık 2015 tarihli 4. toplantısında belirlenmiştir. Karara göre, bir çalışanın günlük normal çalışma karşılığı asgari ücreti 01 Ocak 2016 – 31 Aralık 2016 tarihleri arasında 54,9 Türk Lirasıolarak tespit edilmiştir.
 
Buna göre 2016 yılında uygulanması gereken asgari ücretin aylık brüt tutarı 1.647,00 TL olarak tespit edilmiştir.
 

Dönem

Günlük Brüt TL

Aylık Brüt TL

01.01.2016 – 31.12.2016

54,9

1.647,00

 
Sigorta Primine Esas Kazanç İçin Aylık Alt ve Üst Sınırlar:
 
5510 sayılı kanunun 82. maddesinde söz konusu kanun gereğince alınacak primlerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırı, asgari ücretin otuzda biri, üst sınırı ise günlük kazanç alt sınırının 6,5 katıdır. Buna göre aylık alt sınır ve üst sınır prime esas kazanç tutarları aşağıdaki gibi olacaktır.
 

Dönem

Aylık Alt Sınır (Taban) TL

Aylık Üst Sınır (Tavan) TL

01.01.2016 – 31.12.2016

1.647,00

10.705,50

 
Asgari Geçim İndirimi Tutarları:
 
Gelir Vergisi Kanunu’nun 32. maddesinde Asgari Geçim İndiriminin tanımı aşağıdaki gibi yapılmıştır;
Asgarî geçim indirimi, ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan asgarî ücretin yıllık brüt tutarının; mükellefin kendisi için % 50'si, çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10'u, çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5, üçüncü çocuk için %10, diğer çocuklar için % 5'idir.( Eşi çalışmayan personelin AGİ çocuk sayısı tavanı 3 çocuktur. Eşi çalışan personelin AGİ çocuk sayısı tavanı 5 çocuktur.)
 
Asgarî geçim indirimi, bu fıkraya göre belirlenen tutar ile gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine uygulanan oranın (%15) çarpılmasıyla bulunan tutarın, hesaplanan vergiden mahsup edilmesi suretiyle uygulanır. Mahsup edilecek kısmın fazla olması halinde iade yapılmaz.
 
Takvim yılı için geçerli olan yıllık asgari ücret tutarı: 1.647,00* 12 = 19.764,00 TL’dir.
 
Bu açıklamalara göre 2016 yılında uygulanacak Asgari Geçim İndirimi tutarları ilk dilimdeki %15 oranına göre hesaplandığında aşağıdaki tablodaki gibi olacaktır.
 

Medeni Durum

Oran

Tutar TL

Bekar ya da Boşanmış

50%

123,53

Evli, eşi çalışmayan

60%

148,23

Evli, eşi çalışmayan ve 1 çocuklu

67,5%

166,76

Evli, eşi çalışmayan ve 2 çocuklu

75%

185,29

Evli, eşi çalışmayan ve 3 çocuklu

85%

209,99

Evli, eşi çalışmayan ve 4 veya daha fazla çocuklu

85%

209,99

Evli, eşi çalışan

50%

123,53

Evli, eşi çalışan ve 1 çocuklu

57,5%

142,05

Evli, eşi çalışan ve 2 çocuklu

65%

160,58

Evli, eşi çalışan ve 3 çocuklu

75%

185,29

Evli, eşi çalışan ve 4  çocuklu

80%

197,64

Evli, eşi çalışan ve 5 veya daha fazla çocuklu

85%

209,99

 

Yorum girebilirsiniz

 Security code