2016 ilk altı aylık dönemde kıdem tazminatı tavanı ve vergiden istisna çocuk yardımı.

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol genel Müdürlüğü’nün 04.01.2016 tarih  27998389-010-06-02-82 sayılı Genelgesi ile 01/01/2016 – 30/06/2016 döneminde geçerli olacak memur maaş katsayıları belirlenmiştir.
 
Genelgede yapılan açıklamalara göre aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayı; 0,088817 , memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı ; 1,390277 , iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı ise ; 0,028165 olarak belirlenmiştir.
 
Kıdem Tazminatı Tavanı
 
Genelge ile belirlenen katsayılara göre  yapılan hesaplama sonucu 1/1/2016 tarihinden itibaren işçilere ödenecek kıdem tazminatı yıllık tavan tutarı 4.092,53 TL olarak tespit edilmiş ve Genelge’nin C/2 Maddesi ile duyurulmuştur.
 
Çocuk Yardımı 
 
Devlet memurlarına, bütçe kanunlarıyla veya Bakanlar Kurulunca belirlenen memur maaş katsayısıyla; - 0-6 yaş grubunda yer alan çocuklara 500, diğer çocuklar için ise 250, gösterge rakamının çarpımı ile bulunacak tutarda aile yardımı ödenmekte olup, bu tutarı geçmeyen çocuk yardımları veya zamları da gelir vergisinden müstesna tutulmaktadır.
Buna göre 2016 yılının ilk altı aylık döneminde uygulanacak olan gelir vergisinden müstesna çocuk yardımı tutarları aşağıdaki gibidir.

  •           0-6 yaş grubunda yer alan çocuklar için        500 x 0,088817 = 44,41 TL
  •           Diğer çocuklar için                                    250 x 0,088817 = 22,20 TL

 
Söz konusu Genelgeye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz
 

Kanunun Tam Metni İçin Tıklayınız

Yorum girebilirsiniz

 Security code