Vergi Usul Kanunu’nda Yer Alan Maktu Hadlere İlişkin Olarak 2016 Yılında Uygulanacak Had ve Tutarlar Açıklanmıştır.

Maliye Bakanlığı tarafından, 2016 yılında uygulanacak olan Vergi Usul Kanunu’nun çeşitli maddelerinde yer alan istisna ve indirim rakamları,  2014 yılı için açıklanan % 5,58 oranı  dikkate alınmak suretiyle hesaplanmış ve 25 Aralık 2015 tarih 29573 sayılı Resmi Gazete ’de  yayımlanan 460 seri numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile duyurulmuştur.
 
Söz konusu tebliğdeki bilgiler çerçevesinde, 2016 yılında uygulanacak olan hadler ve miktarlara aşağıda yer verilmiştir.
VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 1/1/2016 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE TUTARLAR
 

MADDE NO – KONUSU

2016 Yılında
Uygulanacak  Tutar (TL)
 

MADDE 104-

İlanın şekli

 

 

1- İlanın vergi dairesinde yapılması
 

2.000
 

 

3- İlanın;
   - Vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha fazla
     gazetede yapılması
   - Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde ayrıca
     yapılması

 
2.000-200.000
  
200.000 ve üzeri

MÜKERRER 
MADDE 115-

 
Tahakkuktan vazgeçme

 
24

MADDE 153/A-

Teminat tutarı

88.000

MADDE 177-

Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri

 

 

1- Yıllık;
  - Alış tutarı
  - Satış tutarı
 

 
168.000
230.000
 

 

2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı
 

90.000
 

 

3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı

168.000

MADDE 232-

Fatura kullanma mecburiyeti

900

MADDE 252-

Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç

2,40

MADDE 313-

Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar

900

MADDE 343-

En az ceza haddi

 

 

  - Damga vergisinde
  - Diğer vergilerde

 11 
 21

2016 yılında uygulanacak usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarına ilişkin tutarlar ayrı  sirkülerimizde duyurulmuştur.