Vergi Usul Kanunu’nda Yer Alan Maktu Hadlere İlişkin Olarak 2015 Yılında Uygulanacak Had ve Tutarlar Açıklanmıştır.

Maliye Bakanlığı tarafından, 2015 yılında uygulanacak olan Vergi Usul Kanunu’nun çeşitli maddelerinde yer alan istisna ve indirim rakamları,  2014 yılı için açıklanan % 10,11 oranı  dikkate alınmak suretiyle hesaplanmış ve 31 Aralık 2014 tarihli Resmi Gazete’de  yayımlanan 442 seri numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile duyurulmuştur.

 

Söz konusu tebliğdeki bilgiler çerçevesinde, 2015 yılında uygulanacak olan hadler ve miktarlara aşağıda yer verilmiştir.

VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 1/1/2015 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE TUTARLAR

 

MADDE NO – KONUSU

2015 Yılında

Uygulanacak  Tutar (TL)

 

MADDE 104-

İlanın şekli

 

 

1- İlanın vergi dairesinde yapılması

 

1.900

 

 

3- İlanın;

   - Vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha fazla

     gazetede yapılması

   - Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde ayrıca

     yapılması

 

1.900-190.000

  

190.000 ve üzeri

MÜKERRER

MADDE 115-

 

Tahakkuktan vazgeçme

 

23

MADDE 153/A-

Teminat tutarı

84.000

MADDE 177-

Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri

 

 

1- Yıllık;

  - Alış tutarı

  - Satış tutarı

 

 

160.000

220.000

 

 

2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı

 

88.000

 

 

3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı

160.000

MADDE 232-

Fatura kullanma mecburiyeti

880

MADDE 252-

Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç

2,30

MADDE 313-

Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar

880

MADDE 343-

En az ceza haddi

 

 

  - Damga vergisinde

  - Diğer vergilerde

                              10,60

 20

2015 yılında uygulanacak usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarına ilişkin tutarlar ayrı  sirkülerimizde duyurulmuştur.

Yorum girebilirsiniz

 Security code