Türkiye ile Meksika Arasındaki Çifte Vergilnedirmeyi Önleme Anlaşması

6 Haziran 2015 tarih 29378 sayılı resmi gazetede yayımlanan 2015/7628 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik Meksika Devletleri Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması”nın ve eki “Protokol”ün onaylanması kararlaştırılmıştır. Ancak henüz tarafların karşılıklı bildirimleri tamamlanmadığından yürürlüğe  girmemiştir.
 
Bakanlar Kurulu Kararı aşağıdaki gibi olup, anlaşma metni ekte yer almaktadır
 
Karar Sayısı : 2015/7628
17 Aralık 2013 tarihinde Ankara’da imzalanan ve 4/2/2015 tarihli ve 6594 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik Meksika Devletleri Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması”nın ve eki “Protokol”ün onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 23/3/2015 tarihli ve 7551427 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 20/4/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 

Kanunun Tam Metni İçin Lütfen Tıklayınız

Yorum girebilirsiniz

 Security code