Türkiye -Almanya ÇVÖ Anlaşması çerçevesinde iade işlemleri

15 Temmuz 2015 tarihli ve 29417 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 3 Seri No.lu Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Genel Tebliği ile Almanya mukimi gerçek ve tüzel kişilerin serbest meslek faaliyetleri nedeniyle Türkiye’de kaynakta kesinti suretiyle ödenen vergilerin Türkiye – Almanya Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasına göre iadesine ilişkin açıklamalar yapılmıştır.
 
Başvuru Süresi 
 
Tebliğde yapılan açıklamalara göre  Almanya mukimi gerçek ve tüzel kişilerin; Kesilen verginin iadesi için verginin kaynakta kesildiği takvim yılını takip eden dördüncü yılın sonuna kadar başvuruda bulunmaları, gerekmektedir.
 
Başvuru Usulü 
 
Almanya mukimi gerçek ve tüzel kişilerin tebliğ ekinde yer alan formun ilgili bölümlerini doldurarak, Almanya yetkili makamlarından alacakları mukimlik belgesinin aslı ve noterce veya Almanya’daki Türk Konsolosluklarınca tasdik edilecek Türkçe tercümesi ve varsa serbest meslek faaliyetine ilişkin sözleşme örneği ile birlikte, Türkiye’de vergi kesintisini yapan vergi sorumlusunun bağlı olduğu vergi dairesine başvurmaları gerekmektedir.
 
Tebliğin yayımı tarihinden önce yapılan, ancak sonuçlandırılmamış olan iade başvurularında, Almanya mukimi kişilerin tebliğ ekinde yer alan formdaki bilgileri sağlamış olmaları halinde ayrıca bu formun doldurulması istenmeyecektir.
 
Türkiye dışında icra edilen serbest meslek faaliyetleri neticesinde elde edilen gelirlere ilişkin olarak kesilen vergilerin iadesi tespite gerek olmaksızın mümkün iken Türkiye içerisinde icra edilen gelirler için anlaşmadaki Türkiye’de vergilendirilmemesi için gerekli koşulların tespiti gerekecektir.
 
Söz konusu tebliği ve ekine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kanunun Tam Metni İçin Lütfen Tıklayınız.

Yorum girebilirsiniz

 Security code