ÖTV (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği

5 Mart 2015 tarihli 29286 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan "Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği" ile  ÖTV Kanunu'na ekli (I) sayılı listede yer alan mallara ilişkin hükümler ile bu hükümlerle ilgili olmak üzere adı geçen Kanun'un uygulanmasına dair usul ve esaslara yönelik açıklamalar yapılmıştır. Bilindiği üzere  (I) sayılı listede genel olarak; petrol ürünleri, doğalgaz ve bunların türevleri ile biodizel yer almaktadır. Bu malların ithalatçıları veya rafineriler dahil imal edenler tarafından teslimi ile ÖTV uygulanmadan önce müzayede yoluyla satışı, bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV'ye tabidir. BU nedenle teslimde ÖTV ödenen malların daha sonraki teslimlerde vergi uygulanmayacaktır.
Söz konusu tebliğ  16 Mart 2015 tarihinde yürürlüğe girecektir. Ancak hava yakıtı olarak bilinen mallara ilişkin olarak Uygulama Genel Tebliği ile yeni getirilen düzenlemeler 1 Temmuz 2015 tarihinde yürürlüğe girecektir. 

Tebliğ metine  aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/03/20150305-16.pdf

Yorum girebilirsiniz

 Security code