Mükellef Bilgileri Bildirimi verme zorunluluğu kalktı.

17 Ocak 2015 tarih ve 29239 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 444 seri nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 413 seri numaralı VUK Genel Tebliğinin yürürlükten kaldırıldığı açıklanmıştır. Buna göre 413 seri numaralı tebliğ ile düzenlenmiş bulunan Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerinin her yıl 01.Nisan-31.Mayıs tarihleri arasında verilmesi gereken “Mükellef Bilgileri Bildirimi” verme zorunluluğu kaldırılmış olmaktadır.

Yorum girebilirsiniz

 Security code