Muhtasar ve Damga Beyannameleri ile Ba-Bs Formlarının verilme süreleri uzatılmıştır.

14/09/2015 tarihli ve VUK-79 / 2015-9 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile; 23 Eylül 2015 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler ve Damga Vergisi Beyannameleri ile 30 Eylül 2015 tarihine kadar elektronik ortamda gönderilmesi gereken Ba ve Bs bildirim formlarının verilme süresinin uzatılmıştır.
 
Muhtasar ve Damga Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresinin Uzatılması: 23 Eylül 2015 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler ile Damga Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 28 Eylül 2015 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.
Beyanname verme süresinin uzatılması ödeme süresini etkilemeyeceğinden, mükelleflerin beyan ettikleri vergileri kanuni süresinde (28 Eylül 2015 Pazartesi) ödeyecekleri tabiidir.
Bildirim Formlarının Verilme Süresinin Uzatılması: 30 Eylül 2015 tarihine kadar verilmesi gereken "Form Ba" ve "Form Bs" bildirimlerinin verilme süresi 05 Ekim 2015 tarihi saat 23:59 a kadar uzatılmıştır.
Diğer taraftan 24 Eylül 2015 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannameleri de süre sonunun Bayramın 1. gününe rast gelmesi nedeniyle 28 Eylül 2015 Pazartesi günü sonuna kadar verilebilecektir.
 
Sirküler metni aşağıya alınmıştır.
 
Saygılarımızla
 
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI 
Gelir İdaresi Başkanlığı
VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/79
 
Konusu: 23 Eylül 2015 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler ve Damga Vergisi Beyannameleri ile 30 Eylül 2015 tarihine kadar elektronik ortamda gönderilmesi gereken Ba ve Bs bildirim formlarının verilme süresinin uzatılması.
Tarihi: 14/09/2015
Sayısı: VUK-79 / 2015-9
1.Giriş:
Bakanlığımıza iletilen talepler doğrultusunda, Vergi Usul Kanununun mükerrer 28 inci maddesindeki yetkiye dayanılarak; 23 Eylül 2015 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler ve Damga Vergisi Beyannameleri ile 30 Eylül 2015 tarihine kadar elektronik ortamda gönderilmesi gereken Ba ve Bs bildirim formlarının verilme süresinin uzatılması bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.
2.Muhtasar ve Damga Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresinin Uzatılması:
23 Eylül 2015 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler ile Damga Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 28 Eylül 2015 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.
Beyanname verme süresinin uzatılması ödeme süresini etkilemeyeceğinden, mükelleflerin beyan ettikleri vergileri kanuni süresinde (28 Eylül 2015 Pazartesi) ödeyecekleri tabiidir.
3.Bildirim Formlarının Verilme Süresinin Uzatılması:
30 Eylül 2015 tarihine kadar verilmesi gereken "Form Ba" ve "Form Bs" bildirimlerinin verilme süresi 05 Ekim 2015 tarihi saat 23:59 a kadar uzatılmıştır.
 

Yorum girebilirsiniz

 Security code