Kıdem Tazminatı Tavanı Değişmiştir.

27 Ağustos 2015 tarihli Resmi Gazete ‘de yayımlanan 2015/8057 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uyarınca emekli, adi malullük, vazife malullüğü, dul ve yetim aylıkları ile emekli ikramiyelerinin hesaplanmasında, Sandık iştirakçilerine ödenmekte olan zam, tazminat ve ödenekler ile benzeri ödemeler toplamına karşılık olmak üzere dikkate alınacak oranları belirten grupların yeniden düzenlenmiştir.
 
1 Eylül 2015 tarihi itibari ile yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu Kararı ile en yüksek devlet memurunun emeklilik ikramiyesinde dikkate alınan emeklilik keseneği ve kurum karşılığı oranı % 200’den % 215’e çıkarılmıştır. Bu oran değişikliği dikkate alındığında  01.09.2015-31.12.2015 döneminde uygulanacak olan gelir vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 3.828,37 TL olarak belirlenmiştir.

Yorum girebilirsiniz

 Security code