Hava Yolu İle Yolcu Taşımacılığı Yapan Mükelleflerin Düzenleyebilecekleri E-Bilet Uygulamasına İlişkin Genel Tebliğ Yayımlanmıştır.

25 Aralık 2015 tarihli ve 29573 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 462 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile hava yolu ile yurt içi veya yurt dışı yolcu taşımacılığı işi ile iştigal eden mükelleflerin, elektronik ortamda bilet düzenlemeleri, düzenledikleri e-Biletleri muhatabına iletmeleri ile bu belgeleri muhafaza ve ibraz etmelerine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.
 
Tebliğ ile getirilen e-Bilet Uygulaması ihtiyari olup e-fatura uygulamasından yararlanma iznine sahip olan mükellefler istemeleri ve Başkanlıkça kendilerine izin verilmesi halinde, e-Bilet Uygulamasından yararlanabileceklerdir.
 
Tebliğde uygulamaya ilişkin başvuru şartları, uygulamadan yararlanma yöntemleri, elektronik biletlerin teslimi, kayıtlara alınması, raporlama ve cezai müeyyidelere de yer verilmiş olup, detay düzenlemelerin yer altığı tebliğ metnine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. 

 

Kanunun Tam Metni İçin Tıklayınız.