Gelir Vergisi tarifesi

016 yılında elde edilecek gelirlere ilişkin olarak gelir vergisi tarifesi 290 nolu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile açıklanmıştır.
 
The income tax tariff for the revenues to be earned in 2016 has been disclosed.
----------------------
 
Maliye Bakanlığı tarafından, 2016 yılında ücret ve ücret dışındaki gelirler için uygulanacak olan vergi tarifelerinin gelir dilimleri, 25 Aralık 2015 tarih ve 29573 nolu Resmi Gazete ’de  yayımlanan 290 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği ile duyurulmuştur.
 
2016 yılında ücret gelirlerine uygulanacak gelir vergisi tarifesi

Gelir dilimi

Vergi oranı

12.600 TL’ye kadar

% 15

30.000 TL'nin 12.600 TL'si için 1.890 TL, fazlası

% 20

110.000 TL'nin 30.000 TL'si için 5.370 TL, fazlası

% 27

110.000 TL'den fazlasının 110.000 TL'si için 26.970 TL, fazlası

% 35

 
2016 yılında ücret dışındaki gelirlere uygulanacak gelir vergisi tarifesi

Gelir dilimi

Vergi oranı

12.600 TL’ye kadar

% 15

30.000 TL'nin 12.600 TL'si için 1.890 TL, fazlası

% 20

69.000 TL'nin 30.000 TL'si için 5.370 TL, fazlası

% 27

69.000 TL'den fazlasının 69.000 TL'si için 15.900 TL, fazlası

% 35

 

Yorum girebilirsiniz

 Security code